Disclaimer

Home » Disclaimer

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.gowith.nl) zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Jasmijn Fashion streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Jasmijn Fashion niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging voor juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleen. Jasmijn Fashion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Jasmijn Fashion en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Jasmijn Fashion garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen en verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Jasmijn Fashion te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Jasmijn Fashion heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Jasmijn Fashion aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Jasmijn Fashion zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een aan andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Jasmijn Fashion daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Scroll To Top
Close
Close
Close

Mijn Wagen

Winkelwagen is leeg!

Doorgaan Met Winkelen